Kontakt

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Kierownik

prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak
Akademia Górniczo-Hutnicza
+48126172368

Strona www