Informacje

Centrum satelitarnego monitoringu środowiska łączy zarówno instytucje naukowe, jak i firmy komercyjne posiadające szerokie doświadczenie w wykorzystaniu różnego rodzaju danych satelitarnych do badania procesów środowiskowych.

Celem centrum jest wdrażanie wspólnych projektów dotyczących rozwoju technik satelitarnych w zagadnieniach takich jak:

  • badanie naturalnych zagrożeń,
  • analizy zanieczyszczeń,
  • badanie biomasy,
  • identyfikacja zmian w wykorzystaniu terenu,
  • monitoring osiadań terenu.

Wymienione analizy, stanowiące jedynie część kompetencji Centrum, mogą być wykonywane przy użyciu różnego rodzaju danych satelitarnych, np. zobrazowań radarowych czy multispektralnych.

Koordynatorem działań Centrum satelitarnego monitoringu środowiska jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.


dr inż. Justyna Bała
AGH
+48126172179
prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak
AGH
+48126172368
dr inż. Stanisława Porzycka-Strzelczyk
AGH
+48126172113
mgr inż. Jacek Strzelczyk
AGH
+48126174391
dr inż. maciej Dwornik
AGH
+48126174931